Brännkyrka församling arbetar nära äldreomsorgen. Varje vecka håller vi andakt på något av de sex äldreboenden som finns i församlingen – Fruängsgården, Älvsjö, Långbroberg, Långbrogården, Solberga och Blomsterfonden. Efter andakterna bjuder vi på kaffe och tårta.

Andakter 2019

Blomsterfonden, tisdagar 14.00
8 januari, 5 februari, 5 mars, 30 april, 28 maj, 25 juni, 23 juli, 20 augusti, 17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december

Fruängsgården, onsdagar 13.30
9 januari, 6 februari, 6 mars, 29 maj, 26 juni, 24 juli, 21 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december

Långbrogården, tisdagar 14.00
15 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni, 2 juli, 30 juli, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december

Älvsjö servicehus, onsdagar 14.00
16 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december

Långbroberg, torsdagar 14.00
17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 6 juni, 4 juli, 1 augusti, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november, 19 december

Solberga vård- och omsorgsboende, onsdagar 13.30
23 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 15 maj, 4 september, 2 oktober, 30 oktober, 27 november

Möten i enskildhet

Vår personal finns även tillgänglig för enskilt samtal och nattvard.

Kontaktpersoner

Cecilia de Mendonça

Präst

E-post: cecilia.demendonca@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 42

Michael von Langenberg

Diakon

E-post: michael.vonlangenberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 16