Brännkyrka församling arbetar nära äldreomsorgen. Varje vecka håller vi andakt på något av de sex äldreboenden som finns i församlingen – Fruängsgården, Älvsjö, Långbroberg, Långbrogården, Solberga och Blomsterfonden. Efter andakterna bjuder vi på kaffe och tårta.

Andakter våren 2019

Blomsterfonden, tisdagar 14.00
8 januari, 5 februari, 5 mars, 30 april, 28 maj

Fruängsgården, onsdagar 13.30
9 januari, 6 februari, 6 mars, 29 maj

Långbrogården, tisdagar 14.00
15 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, (ev 4 juni)

Älvsjö, onsdagar 14.00
16 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj

Långbroberg, torsdagar 14.00
17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 6 juni

Solberga, onsdagar 13.30
23 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 15 maj

Möten i enskildhet

Vår personal finns även tillgänglig för enskilt samtal och nattvard.

Kontaktpersoner

Cecilia Thunberg

Präst

E-post: cecilia.thunberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 42

Michael von Langenberg

Diakon

E-post: michael.vonlangenberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 16