Sverigefinska barnverksamheten från Södertälje församling 2014

Ett äventyr med Gud

Under högmässan i Brännkyrka kyrka pågår en annan form av kyrka i församlingshemmet. I söndagsskolan får barnen på ett kreativt och roligt sätt gå på upptäcktsfärd i Bibelns värld genom sånger, lekar, pyssel och berättelser. Varje samling är under gudstjänsttid och barnen tas om hand av ledare. Du som förälder kan delta i gudstjänsten under tiden. Verksamheten anpassas till barnens ålder men vänder sig främst till 4-12 år.

Kontakt/mer information: Julia Andersson, volontär, 073-811 74 39.

Mässa med små och stora

Några gånger per termin håller vi gudstjänster med barnen i centrum. När det är mässa med små och stora i Brännkyrka kyrka är det ingen söndagsskola, men istället får man en barnsligt rolig gudstjänst!

Välkommen något av följande datum: söndag 22 januari kl. 11.00 i Brännkyrka kyrka, söndag 5 februari kl. 18.00 i Vårfrukyrkan, söndag 19 februari kl. 11.00 i Brännkyrka kyrka, söndag 14 maj kl. 11.00 i Brännkyrka kyrka. Söndag 4 juni kl. 15.00 firar vi dessutom sommargudstjänst för alla åldrar i Vårfrukyrkan. Efteråt äter vi medhavd picknick i kyrkträdgården!

Brännkyrka församlingshem

Söndagar 11.00 i Gabrielsalen (ingång baksidan av församlingshemmet), samtidigt som högmässan i Brännkyrka kyrka. Start 29 januari.

För närvarande har vi ingen söndagsskola i Vårfrukyrkan.