Tankar om människan i Samtid och Framtid - Samtal i Vårfrukyrkan i Fruängen C

Välkommen att delta i fördjupande samtal kring etiska nutids- och framtidsfrågor. Vi samtalar utifrån våra personliga tankar och erfarenheter för att gemensamt nå större förståelse. Vårt syfte är inte att utgå från någon bestämd politisk eller religiös uppfattning utan istället gemensamt försöka skärskåda olika ämnen förutsättningslöst.

Exempel på ämnen
Utslagning i arbetslivet
– fler människor drabbas av överbelastning Kan arbetslivet förändras med bibehållen konkurrenskraft?

Nya läkemedel – tar lång tid att utveckla och kräver stora investeringar. Kommer höga kostnader och långvariga patent utestänga patientgrupper?

Migration – humanism och internationella åtaganden kräver att vi tar emot människor på flykt. Hur förhåller vi oss till att de som fått avslag på sina ansökningar utvisas mot sin vilja?

Profilerad reklam – inlägg på sociala media noteras och skapar profiler över våra preferenser. Accepterar vi att den typen av information är en handelsvara?

DNA – möjligheten att kartlägga vårt DNA gör att ärftliga sjukdomar kan spåras. Men kommer vi att acceptera att försäkringsbolag och arbetsgivare bedömer oss efter denna information?

Automatiserade fordon – trafikerar redan vissa vägsträckor. Kommer vi att känna oss lika trygga i eller utanför den typen av fordon?

Information och kontakt
Peter Brandkvist, peter.brandkvist@hotmail.com

Evasalen, Vårfrukyrkan
En onsdag i månaden 19.00–ca 20.30