©Magnus Aronson

Från och med den 7 januari 2020 är Eva-Karin Fackel Sandor tillförordnad kyrkoherde. Hon kommer närmast från en tjänst i Nacka församling, där hon varit verksamhetsledare i Älta kyrka. Eva-Karin efterträder Per Axerup, som varit tillförordnad kyrkoherde sedan oktober. Söndag 26 januari kl. 11.00 får vi välkomna henne i högmässan i Brännkyrka kyrka.

Nya komministrar i församlingen är Emelie Spjut, Gustav Frosteblad och Tore Skytén.

Ann-Christine Janson har påbörjat en ny prästtjänst i Högalids församling, dit även pastorsadjunkt Sandra Vallin, som har Ann-Christine som handledare, anslutit.