Vi bygger om i Vårfrukyrkan

Taket i Vårfrukyrkans kyrksal behöver byggas om, och det arbetet pågår mellan 1 juni och 31 augusti. Efterarbetet pågår en bit in i september. Under den här perioden är kyrksalen stängd, och gudstjänsterna hålls i Mariasalen, alldeles intill. Övriga utrymmen i lokalerna påverkas inte av takets ombyggnation, utan är tillgängliga som vanligt. Det som nu är Mariasalen var kyrka i flera decennier, innan själva kyrkorummet byggdes. Det fungerade då, och kommer att fungera nu. Kanske kan det till och med bli ett kärt återseende för en och annan deltagare?

Utöver lokalförändringen blir det också ny gudstjänsttid för söndagsmässorna i Vårfrukyrkan; under sommaren kommer dessa firas kl. 18.00 istället för kl. 16.00. Från och med 1 september firas söndagsmässorna i Vårfrukyrkan kl. 11.00.