Sorgegrupp Brännkyrka församling

Att mista någon är alltid svårt, men att prata om det kan betyda mycket.

Har du mist en anhörig? Behöver du prata med andra i samma situation? För dig som är mitt i livet erbjuder vi två gånger om året samtalsgrupper på kvällstid om sex-sju tillfällen, med start i januari respektive augusti. Grupperna leds av präst och diakon med lång erfarenhet av sorgearbete.

Vårgrupp

I januari 2017 startar vi en ny sorgegrupp som träffas i Vårfrukyrkan sju torsdagar kl. 18.30, 19 januari, 2 februari, 16 februari, 16 mars, 30 mars, 13 april samt 18 maj. Anmäl ditt intresse till diakon Ingeborg Wandt på ingeborg.wandt@svenskakyrkan.se eller 08-447 11 28 senast 9 januari.

Vi har även samtalsgrupper på dagtid. I församlingen finns också möjlighet till enskilda samtal med diakon eller präst.

Våren 2017

Torsdagskvällar i Vårfrukyrkan kl. 18.30: 19 januari, 2 februari, 16 februari, 16 mars, 30 mars, 13 april samt 18 maj

Kontaktperson

Ingeborg Wandt

Diakon

E-post: ingeborg.wandt@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 28