57.©Fotograf Magnus Aronson

Många har genom åren gjort erfarenheten att det efter förlusten av en nära anhörig är bra och skönt att möta andra som är i samma situation. Brännkyrka församling inbjuder dig som nyligen har mist en nära anhörig till våra samtalsgrupper. Vi anordnar flera samtalsgrupper på dagtid varje år. En brukar starta i januari och en i augusti, och ibland har vi även grupper mitt under terminerna.

Höstgrupp

Nästa samtalsgrupp på dagtid startar den 3 oktober, och möts sex tisdagar kl. 13.30 i Brännkyrka församlingshem. Genom en serie träffar får du bearbeta och tala om din sorg med andra. Anmäl ditt intresse till Clara Lindberg.

Vi har även samtalsgrupper på kvällstid och möjlighet till enskilda samtal.

Hösten 2017

Tisdagar kl. 13.30 i Brännkyrka församlingshem, start 3 oktober

 

Kontaktperson

Clara Lindberg

Präst

E-post: clara.lindberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 03