Brännkyrka Motettkör - en kör i Älvsjö i södra Stockholm Brännkyrka Motettkör i Stadtpfarrkirche i österrikiska Ried im Innkreis, oktober 2015

Brännkyrka Motettkör är en avancerad kyrkokör bestående av omkring 35 sångare som övar i Brännkyrka församlingshem i Älvsjö. Genom åren har man framfört många av de större kyrkomusikaliska verken, till exempel h-mollmässan, Juloratoriet och Johannespassionen av J.S. Bach och Mozarts Requiem och c-mollmässa. Ett av höstens projekt är Rossinis Petit Messe Solennelle, som ges tillsammans med en stor orkester den 12 november i Brännkyrka kyrka. För att alla ska få plats hålls två konserter, kl. 16.00 och kl. 18.30.

Framträdanden på hemmaplan och utomlands

Kören medverkar i övrigt regelbundet i församlingens gudstjänster i större eller mindre grupp, samt ger jul- och vårkonserter. Repertoaren är mest sakral, men kören gör även profan musik. Körresor sker ungefär vartannat år; man har bland annat givit konserter på scener i Österrike, Frankrike, England och Spanien.

Vill du sjunga med oss?

Kören söker nu en andrabas. För provsjungning kontakta körledaren Robert Zelizi.

Kören övar
tisdagar 18.45–21.15 i Salomosalen, Brännkyrka församlingshem i Älvsjö.

Kontaktperson

Robert Zelizi

Organist

E-post: robert.zelizi@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 17