Brännkyrka Motettkör - en kör i Älvsjö i södra Stockholm Brännkyrka Motettkör i Stadtpfarrkirche i österrikiska Ried im Innkreis, oktober 2015

Brännkyrka Motettkör är en avancerad kör bestående av omkring 35 sångare som övar i Brännkyrka församlingshem i Älvsjö. Genom åren har man framfört många av de större kyrkomusikaliska verken, till exempel h-mollmässan, Juloratoriet och Johannespassionen av J.S. Bach och Mozarts Requiem och c-mollmässa. I oktober åker kören på turné till Rom, med både a cappella-konsert och kör- och orkesterkonsert. Därefter blir det Mozarts Requiem i tidsenligt framförande i Brännkyrka kyrka.

Framträdanden på hemmaplan och utomlands

Kören medverkar i övrigt regelbundet i församlingens gudstjänster i större eller mindre grupp, samt ger jul- och vårkonserter. Repertoaren är mest sakral, men kören gör även profan musik. Körresor sker ungefär vartannat år; man har bland annat givit konserter på scener i Österrike, Frankrike, England och Spanien.

Vill du sjunga med oss?

Kören söker nu en andrabas. För provsjungning kontakta körledaren Robert Zelizi. Att vara med i Brännkyrka Motettkör är gratis.

Kören övar
Tisdagar 18.45–21.15 i Salomosalen, Brännkyrka församlingshem i Älvsjö

Kontaktperson

Robert Zelizi

Organist

E-post: robert.zelizi@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 17