Grubbelklubben i Brännkyrka församling

Ibland får vi höra att vi inte ska fundera så mycket. I Grubbelklubben tycker vi att de som säger så har fel. Vi står vid ett bord i Ljushallen i Johan Skytteskolan på torsdagar kl. 11.00-13.00. Med oss har vi en fråga man får svara på. Kanske diskuterar vi när det är okej att ljuga, eller pratar om vad vi är tacksamma för. Eller något helt annat, det är olika frågor varje vecka!

Johan Skytteskolan, Ljushallen
Torsdagar 11.00-13.00

Kontaktperson

Lovisa Oscarson

Församlingspedagog

E-post: lovisa.oscarson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 05

Mobil: 070-917 01 65