Retreat på Marielunds stiftsgård

En helg i tystnad, bön och eftertanke på natursköna Marielunds stiftsgård på Ekerö. Transport med lokaltrafik eller egen bil. Avgift för logi i enkelrum 1 000 kronor. I avgiften ingår mat. Anmälan till Ann-Christine Janson.

Retreaten är nu fullbelagd och det går tyvärr inte längre att anmäla sig.

Marielunds stiftsgård, Ekerö

Fredag 12 maj 14.00 – söndag 14 maj 15.00

Kontaktperson

Ann-Christine Janson

Präst

E-post: ann-christine.janson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 30