Retreat på Marielunds stiftsgård

Tänk att få bara vara utan krav, samtala om det som är viktigt och omslutas av stillheten. Välkommen till en helg i tystnad, bön och eftertanke på natursköna Marielunds stiftsgård på Ekerö. Transport med lokaltrafik eller egen bil. Avgift för logi i enkelrum och mat 1 000 kronor. Anmälan till Ann-Christine Janson.

OBS! Vänder sig till församlingsmedlemmar i första hand, i mån av plats övriga intresserade.

Marielunds stiftsgård, Ekerö

Fredag 27 april 17.00 – söndag 29 april 15.00

Kontaktperson

Ann-Christine Janson

Präst

E-post: ann-christine.janson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 30