öppen-kyrka-brännkyrka

Våra kyrkorum är öppna för enskild andakt och ljuständning under följande tider:

Brännkyrka kyrka – alla dagar 09.00–15.00
Vårfrukyrkan – vardagar 09.00–16.00

Observera att det kan pågå samlingar i kyrkorna, exempelvis gudstjänst, dop eller begravning.

Välkommen in!