Öppna förskolan i Brännkyrka församling, Älvsjö och Fruängen

Om öppna förskolan

För föräldrar och barn i förskoleåldern 0–6 år. Här kan föräldrarna träffas och knyta kontakter, dela frågor och erfarenheter kring föräldraskap och annat som hör livet till. Barnen ges möjlighet att leka tillsammans med andra barn. Vi erbjuder sångsamling, lekrum, fika, möjlighet att värma sin lunch i köket, med mera.

Vi pratar även om Svenska kyrkan och kristen tro och tradition, och om hur det kan prägla våra liv. Vid varje tillfälle har vi en sångstund för alla, som avslutas med andakt och ljuständning.

Ingen anmälan behövs, det är bara att komma!

Vad kan Öppna förskolan betyda för en förälder?

Brännkyrka församlingshem, Gabrielsalen (ingång på baksidan)
Onsdagar och fredagar 9.00–12.00, v. 35-47, uppehåll v. 44.

Vårfrukyrkans församlingshem, Evasalen (port 7)
Torsdagar och fredagar 9.00–12.00, v. 35-47, uppehåll v. 44.

Kontaktpersoner

Tania Lidell

Pedagog

E-post: tania.lidell@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 32

Helena Larsson

Pedagog

E-post: helena.larsson1@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 31