Samtal kring...

Vi bjuder på ett varierat program i anslutning till Café Kyrktorget. Kom en eller flera gånger. Det kostar ingenting och du behöver inte föranmäla dig.

Läsecirkel

Under våren leder Clara Lindberg, präst i församlingen, en läsecirkel. Vi läser en bok tillsammans och samtalar om den vid några tillfällen.

Vårfrukyrkan

Onsdagar 13.15–14.00, ej 27 december och 3 januari

Kontaktperson

Ingemar Cederlund

Församlingspedagog

E-post: ingemar.cederlund@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 23

Mobil: 073-965 66 59