Biblar för barn

Brännkyrka församling vill gärna ge dig som är döpt och fyller 6 år under 2019 en Bibel för barn. Till dig som är döpt och fyller 10 år under året vill vi ge Stora Seriebibeln.

När och var?
mässan med små och stora i Vårfrukyrkan 10 mars kl. 16.00. Efter gudstjänsten äter vi en gemensam måltid!

Anmälan
För planering behöver vi veta hur många barn som ska få biblar. Därför behöver vi barnets namn, och om ni önskar delta i den gemensamma måltiden vill vi också veta hur många ni är. Anmälan till helena.larsson1@svenskakyrkan.se senast 4 mars.

Den 10 februari delades biblar ut i Brännkyrka kyrka.