ordforandeklubba_header

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs vid de kyrkliga valen, som äger rum vart fjärde år. Den 17 september 2017 hölls det senaste kyrkovalet – läs mer och se resultatet här.

Brännkyrka församlings kyrkofullmäktige har 25 ledamöter, och sammanträder vanligtvis två gånger om året. Vid höstsammanträdet fastställer man kyrkorådets förslag till budget för det kommande året, vid vårsammanträdet godkänner man årsredovisning och verksamhetsberättelse för föregående år. Kyrkofullmäktiges ordförande är Peter Odentun (BA).

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige, med kyrkoherden som självskriven ledamot. Kyrkorådet fungerar som församlingens ”regering”. Kyrkorådet och kyrkoherden ansvarar tillsammans för församlingens verksamhet, där de grundläggande uppgifterna är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet har elva ledamöter, kyrkoherden inräknad, och elva ersättare. Rådet sammanträder ungefär en gång per månad, och fattar beslut i alla löpande ärenden för verksamheten. Kyrkorådets ordförande är Bo Larsson (S). Ärendena bereds i Arbetsutskottet, vars ordförande är Bo Larsson (S).

Alla förtroendevalda tillhör olika nomineringsgrupper, som ungefär motsvarar partier inom politiken. Här kan du se mandatfördelningen i kyrkofullmäktige, enligt resultatet från kyrkovalet 2017.

Kyrkorådet sammanträder under 2017
Måndagarna 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 4 december 19.00 i Johannessalen, Brännkyrka församlingshem.

 

Kyrkofullmäktige sammanträder under 2017
Onsdagarna 14 juni och 8 november 19.00 i Salomosalen, Brännkyrka församlingshem. Handlingarna finns att tillgå på församlingsexpeditionen. Kyrkofullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Ärenden: Juni: bl. a. bokslut 2016, november: bl. a. budget 2018.

 

Kyrkofullmäktige sammanträder under 2018
Onsdagarna 13 juni och 14 november.